Zrušený revír

listom č. 60480 zo dňa 19.11.2019 bol rybársky revír odčlenený od revíru č. 3-0070-1-1 Biela Orava č. 1a


Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica, po sútok Bielej Oravy s Veseloviankou


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Biela Orava č. 1b / 3-0071-1-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Biela Orava č. 1b / 3-0071-1-4

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.