Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 14
Popis revíru

Vodná plocha štrkovísk pri obci Zelenice.

    
Popis revíru

Vodná plocha menšieho štrkoviska pri obci Drahovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha väčšieho štrkoviska pri obci Drahovce (kazeta č.1).

    
Popis revíru

Vodná plocha 5 štrkovísk pri obci Koplotovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Leopoldov.

    
Popis revíru

Vodná plocha 5 štrkovísk pri obci Madunice.

    
Popis revíru

Vodná plocha menšieho štrkoviska pri obci Madunice (kazeta č.3).

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri meste Hlohovec.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri meste Hlohovec.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Červeník.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkovísk pri obci Siladice.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Leopoldov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po cestný most v Hlohovci a od prečerpávacej stanice nad železničným mostom v Hlohovci časť Peter po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Madu

    
Popis revíru

Čiastkové povodia Váhu od cestného mostu v Hlohovci po prečerpávaciu stanicu nad železničným mostom v Hlohovci časť Peter.