Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 11
Popis revíru

Chotárny potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Čirčanka od ústia pri obci Čirč po pramene a potoky Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hromovec od ústia pri obci Hromoš po pramene a Kozelecký potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Krčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po ústie potoka Hradlová nad cestným mostom pri obci Ďurková a potok Hradlová od ústia do Ľubotínky po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ľubotínka od ústia potoka Hradlová nad cestným mostom pri obci Ďurková po pramene a potok Valaská voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Smrečanský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Andrejovka.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Ľubotín.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Orlov.

    
Popis revíru

Potok Vesné od od ústia do potoka Hradlová po pramene.