Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 2
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.