Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hron č.10a / 3-1120-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.