Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 17
Popis revíru

Potok Kamenec /Brežnik/ od ústia v meste Bardejov po cestný most nad obcou Becherov a potok Rosutska voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kamenec /Brežnik/ od cestného mosta nad obcou Becherov po pramene.

    
Popis revíru

Liestinský /Poľský/ potok od ústia pri obci Stebnická Huta po pramene.

    
Popis revíru

Potok Lipovec od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Rybné od ústia pri Lenártove v doline Veľkého potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Sekčov od cestného mosta v obci Demjata po pramene.

    
Popis revíru

Šibská voda od ústia v meste Bardejov po pramene.

    
Popis revíru

Starý potok /Bahniska/ od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po cestný most smerom na Bardejovské kúpele.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta smerom na Bardejovské kúpele po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Topľa od Mokrolužského cestného mosta v meste Bardejov po ústie potoka Večný pri obci Malcov a potok Solotvinec (Slatvinec) od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Večný pri obci Malcov po pramene a potok Večný od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Dubinné.

    
Popis revíru

Vodná plocha bočnej vodnej nádrže (1ha) pri obci Gaboltov.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže medzi obcami Kľušov a Hervartov.