Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 476
Popis revíru

Kanál od čerpačky pri Opátskom ramene v obci Kľúčovec po ústie Csobánskeho kanála, kanál Báč pri Kľúčovci a Lionský kanál.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia do potoka Čermošňa nad obcou Drnava po pramene a všetky prítoky Čermošne od ústia do rieky Slaná v Brzotíne po pramene - Kamenný, Jovický Kormoš, Jovický, Lipovnícky, Lúčny, Lepkavý, Lopušný, Borčiansky a krasové vyvieračky od ústia

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od začiatku obce Čierna Lehota po pramene s prítokmi Čierny a Brekovský potok.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od cestného mosta v Podbanskom po sútok Tichého a Kôprového potoka.

    
Popis revíru

Belanský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Betliarsky potok od ústia pod obcou Betliar po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v obci Ždiar po pramene a Ždiarsky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Biela voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene.

    
Popis revíru

Biely potok od cestného mosta pri hotele Jánošík po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho potoka od lesovne Lesnica po pramene vrátane potoka Lesnica od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od mosta pri stredisku genofondu rýb vo Východnej po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene.