Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od mosta pri stredisku genofondu rýb vo Východnej po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Biely Váh č.2 / 3-0142-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.