Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 25
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od jeho sútoku s Čiernym Váhom po most pri stredisku genofondu rýb vo Východnej.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od mosta pri stredisku genofondu rýb vo Východnej po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrá od ústia po pramene a Kamenistý potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čierny Váh od sútoku s Bielym Váhom po Čierny Váh od sútoku s Bielym Váhom po most na Nižnom Chmelienci. Úsek toku od mosta na Nižnom Chmelienci po priehradný múr na VET Čierny Váh je chránená rybárska oblasť (CHRO).

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže Čierny Váh.

    
Popis revíru

Čierny Váh od ústia do VET Čierny Váh po Vikartovský mlyn. Úsek od ústia do VET Čierny Váh po most Ništoková predstavuje účel využitia „chovný“.

    
Popis revíru

Potok Demänovka od ústia do Váhu po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou.

    
Popis revíru

Potok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná Voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Dovalovec od ústia do Belej po pramene.

    
Popis revíru

Potok Dúbravka od ústia do OR Gôtovany po pramene, mimo potoka Čemník.

    
Popis revíru

Vodná plocha zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.

    
Popis revíru

Ipoltica od ústia do Čierneho Váhu po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Jalovecký potok od hranice ochranného pásma TANAP-u po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kľačianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene.

    
Popis revíru

Potok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Liptovská Mara pri cestnom moste pod obcou Liptovská Sielnica po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok po hranicu TANAP-u.