Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 22
Popis revíru

Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.

    
Popis revíru

Kanál od cestného mosta Dunajská Streda - Komárno pri obci Dolný Bar po ústie do Klátovského ramena pri obci Topoľníky.

    
Popis revíru

Spojovací kanál z Dolnobarského kanála č. 2 do Aszódskeho kanála č. 3.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Čiernej vody po cestný most Trstice - Trhová Hradská.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Topoľníky.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Topoľníky.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Topoľníky.

    
Popis revíru

Vodná plocha rašeliniska pri obci Topoľníky.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Blatná na Ostrove.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čilistov.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hubice.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska v obci Hviezdoslavov.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska v obci Kvetoslavov.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Maslovce.