Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 9
Popis revíru

Potok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene.

    
Popis revíru

Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri predajni Lidl v Levoči.

    
Popis revíru

Levočský potok od cestného mosta pri predajni Lidl v Levoči po pramene a potoky Vápenistý, Pekliansky, Zimný a Fedorkin jarok od ústia po hranicu vojenského obvodu Javorina.

    
Popis revíru

Potok Lodzina od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta "Na chotári" po hranice VO nad obcou Torysky a potoky Olšavica a Pavľanský od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Dúbrava

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Klčov.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri autokempingu Kováčova vila.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri osade Levočské Lúky.