Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 11
Popis revíru

Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.

    
Popis revíru

Potok Delňa od ústia pri obci Haniska po pramene.

    
Popis revíru

Potok Dzikov od ústia pri obci Kanaš po pramene.

    
Popis revíru

Potok Malá Svinka od ústia v obci Kojatice po pramene.

    
Popis revíru

Potok Šebastovka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch štrkovísk (1,5 + 2 + 3ha) pri meste Veľký Šariš

    
Popis revíru

Potok Terňanka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš.

    
Popis revíru

Potok Veľká Svinka od ústia pri obci Obišovce po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Kokošovce.