Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 21
Popis revíru

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene.

    
Popis revíru

Breznický potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vyústenia z MVE je CHRO - zimovisko a neresisko rýb -

    
Popis revíru

Potok Hučava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže na Kováčovskom potoku pri o. Kováčová.

    
Popis revíru

Potok Lohyňa od ústia do Kocaňského potoka po pramene.

    
Popis revíru

Potok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene.

    
Popis revíru

Potok Neresnica od ústia do rieky Slatina po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Potoky Plachtinský a Krtíšsky od hranice vojenského obvodu Lešť po pramene. Čiastkové povodie potoka Klinkovica od cestného mosta na hranici vojenského obvodu Lešť po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch nádrží na náhone z toku Hučava v obci Očová.

    
Popis revíru

Potok Sekier od ústia do VN Môťová po pramene.

    
Popis revíru

Sielnický potok od ústia do rieky Hron po pramene vrátane prítokov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom.