Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vyústenia z MVE je CHRO - zimovisko a neresisko rýb -


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hron č. 7b / 3-1081-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.