Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 10
Popis revíru

Potok Okna od ústia pri obci Senné po obec Nižná Rybnica a potok Olšinsky, záchytný kanál Okny až po ústie s Uhom, Bežovský, Jenkovský kanál a Záhradný kanál.

    
Popis revíru

Potok Okna od obce Nižná Rybnica po teleso hrádze VN Vyšná Rybnica.

    
Popis revíru

Potok Okna od ústia do VN Vyšná Rybnica po ústie potoka Barlahov.

    
Popis revíru

Olšinský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Orechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce.

    
Popis revíru

Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.

    
Popis revíru

Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha bočnej vodnej nádrže (1ha) pri obci Choňkovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Kolibabovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Vyšná Rybnica.