Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veseloviankypo sútok Bielej Oravy s Mútňankou.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Biela Orava č. 2 / 3-0080-5-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Biela Orava č. 2 / 3-0080-5-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.