Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka).


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Poprad č. 3b / 4-1961-6-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.