Zrušený revír

20.11.2014 č. 8227/2014-6.1 - revír zrušený z dôvodu pričlenenia k revíru č. 3-1280-4-1


Popis revíru

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Banský potok (Lučenec) / 3-0020-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.