Popis revíru

Čiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci Bzenica po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Vyhniansky potok / 3-6090-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.