Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po modrú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Orava č. 1a / 3-2710-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Orava č. 1a / 3-2710-6-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.