Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 36
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín. Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez pri

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obci Legnava.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom. Revír je hraničná voda.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od od cestného mosta v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po teleso vakovej hate MVE Stará Ľubovňa.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka).

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka) po cestný most v obci Holumnica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od starého cestného mosta pri obchodnom centre Tulip v mestskej časti Martin Záturčie po cestný most v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moškovci po most Sklené - Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sok

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec - NPR- od ústia potoka Bystrička po cestný most v obci Moškovec.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po starý cestný most pri obchodnom centre Tulip v mestskej časti Martin Záturčie.

    
Popis revíru

Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.