Zrušený revír

31.10.2006 č. 10902/2006-5.1- revír bol zrušený z dôvodu začlenenia do revíru č. 3-4430-6-1 Turiec č. 1 (Martin)


Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec - NPR- od ústia potoka Bystrička po cestný most v obci Moškovec.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Turiec č. 3 (Martin) / 3-4460-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.