Zrušený revír

neplatné číslo !! Platí č. 3-1111-6-1


Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hron č. 9b / 3-1110-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.