Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v obci Šalková po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Hron č. 9b / 3-1111-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.