Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po prvý odberný objekt MVE Dovalovo, vrátane pôvodného koryta Belej pri MVE po revírnu tabuľu a Belá od sútoku s Račkovým potokom po cestný most na Podbanskom. Súčasťou revíru je Račkov pot


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Belá č. 1a / 3-0040-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.