Popis revíru

Jabloňovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Jabloňovský potok / 3-1310-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.