Popis revíru

Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri VN Domaša / 4-3330-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: VN Domaša / 4-3330-1-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.