Popis revíru

Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Dunaj č. 3 - pravostranný priesakový kanál VD / 2-0580-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.