Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 279
Popis revíru

Vodná plocha ostavených ramien Agátky (3ha) a Pod jazom (2ha).

    
Popis revíru

Kanál od čerpačky pri Opátskom ramene v obci Kľúčovec po ústie Csobánskeho kanála, kanál Báč pri Kľúčovci a Lionský kanál.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč.

    
Popis revíru

Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kátov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia po priehradné teleso nádrže Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Blava od prameňov po pstruhové hospodárstvo Dechtice.

    
Popis revíru

Brestovský potok od ústia do Myjavy po pramene.

    
Popis revíru

Brezovský potok od ústia do Myjavy po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha šiestich štrkovísk v katastrálnom území Horný Čepeň.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Chtelničky od ústia po pramene a potoky Vitek, Lopatová, Šteruský a Lančársky od ústia po pramene.