Zrušený revír

14.4.2009 č. 11805/2009-8.1 - revír je zrušený, nakoľko bol začlenený do revíru č. 3-0050-4-2 Mlynský potok (Lipt. Hrádok)


Popis revíru

Mlynský potok od ústia do Belej po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Mlynský potok (L.Hrádok) / 3-2280-4-3

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.