Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v pôvodnom koryte Belej pri MVE Dovalovo a prvého odberného objektu MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je aj bezmenný potok pretekajúci pri autokempingu Vavrišovo, bočné ramená rieky B


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Belá č. 1b / 3-0041-4-4

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.