Popis revíru

Slovinský potok od ústia v meste Krompachy po pramene a potoky Jareček a Poráčsky potok od ústia po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Slovinský potok / 4-2350-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.