Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí hrádza priehradného telesa z prírodných materiálov, horná hranica je koniec vzdutia hladiny a zaústenie prítokov Slatiny, Hukavy a Trkockého jarku. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Vodárenská nádrž Hriňová / 3-5100-1-3

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.