Zrušený revír

rybársky revír zrušený z dôvodu nedostatku vody, rozhodnutím č. 58060/2019-4.1.1 zo dňa 6.11.2019


Popis revíru

Kochanovský potok od ústia po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Kochanovský potok / 2-1041-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.