Popis revíru

Prítok Vyhniansky potok od zaústenia do vodárenskej nádrže Rozgrund až po prameň. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri VN Rozgrund - prítoky / 3-5690-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.