Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 34
Popis revíru

Markušovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrží č. 1 - 8 pri mestskej časti Spišská Nová Ves - Novoveská Huta.

    
Popis revíru

Potok Oľšavka od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Pongracovský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Blatná dolina od ústia do VN Za Hurou č.2 po pramene.

    
Popis revíru

Potok Prostá dolina od ústia do VN Za Hurou č.1 po pramene.

    
Popis revíru

Rudňanský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Slatvinský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Studenec od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Svätojánsky potok od ústia pri Spišských Vlachoch po teleso hrádze VN Za Hurou č. 1.

    
Popis revíru

Teplický potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie potoka Veľká Biela Voda od ústia pri o. Hrabušice po lesovňu Sokol.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Markušovce pri rómskej osade.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Markušovce.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v katastri obce Markušovce.