Popis revíru

Čiastkové povodie vodného toku Klenovecká Rimava od zaústenia do VN Klenovec až po pramene, Veporský potok od ústia do Klenoveckej Rimavy po pramene. Všetky prítoky sú charakterizované ako chovné. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri VN Klenovec - prítoky / 3-1570-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.