Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia potoka Olešnianka po pramene a prítoky Makovský, Jedľovník, Dlžiansky, Trojačka, Kelčov, Pavelkovský potok od ústia po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Kysuca č. 4 / 3-1860-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.


Mapa: Kysuca č. 4 / 3-1860-4-1

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.