Zrušený revír

21.12.2017 č. 2802/2017-4.1, Z: 47924/2017 - revír je zrušený, nakoľko bol začlenený do revíru č. 3-2460-4-2 Nitra č.7- chovné potoky


Popis revíru

Potok Lubená od ústia do rieky Nitra po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Lubená / 3-2041-4-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.