Zrušený revír

31.10.2006 č. 10902/2006-5.1 - revír bol zrušený z dôvodu začlenenia do revíru č. 3-4430-6-1 Turiec č. 1 (Martin)


Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od hate pri SEZ Martin - Tepláreň po sútok s potokom Bystrička.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Turiec č. 2 (Martin) / 3-4450-5-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.