Zrušený revír

5.12.2012 č. 9317/2011-6.1 - revír je zrušený, nakoľko bol začlenený do revíru č. 3-4700-4-1 Váh č. 19


Popis revíru

Potok Turík od ústia do rieky Váh pri obci Liptovská Teplá po pramene.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Turík / 3-4530-4-2

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.