Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí kamenitá priehrada, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže na prítokoch Turiec, Ružová a Kaltwasser. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Vodárenská nádrž Turček / 3-5890-4-3

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.