Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1161
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po cestný most ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica, po sútok Bielej Oravy s Veseloviankou

    
Popis revíru

Biskupický kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po hať trenčianské Biskupice I. Súčasťou revíru je aj slepé rameno Ivanovskú kút v katastri obce Ivanovce.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach.

    
Popis revíru

Blh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov: Papča, Tomášovský,Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský, Cerové.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch jazier - Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5ha) v obci Gajary.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom "Patova" a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou(rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor- Vecs, odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a odstavené rame

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.

    
Popis revíru

Brodziansky potok od ústia do rieky Nitra po pramene.

    
Popis revíru

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce.

    
Popis revíru

Bočná vodná nádrž pri obci Budmerice.

    
Popis revíru

Vodná plocha šiestich štrkovísk v katastrálnom území Horný Čepeň.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie melioračného kanála od obce Jatov po ústie do rieky Nitra pri cestnom moste Nové Zámky - Komoča.