Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 828
Popis revíru

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAP-u.

    
Popis revíru

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.

    
Popis revíru

Betliarsky potok od ústia pod obcou Betliar po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline.

    
Popis revíru

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline.

    
Popis revíru

Potok Biela od mosta na štátnej ceste pri Kardoline po prítok Ždiarskeho potoka v obci Ždiar.

    
Popis revíru

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v obci Ždiar po pramene a Ždiarsky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu.

    
Popis revíru

Biela voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene.

    
Popis revíru

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.

    
Popis revíru

Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene.

    
Popis revíru

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene.