Zrušený revír

27.1.2003 č.13275/2002-830-507 - revír zrušený z dôvodu pridelenia VRP na účely podnikania v osobitnom režime


Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Komjatice.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Štrkovisko Komjatice / 2-3490-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.