Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Turiec od starého cestného mosta pri obchodnom centre Tulip v mestskej časti Martin Záturčie po cestný most v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Turiec č. 1b (Martin) / 3-4430-6-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.