Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 1161
Popis revíru

Vodná plocha ostavených ramien Agátky (3ha) a Pod jazom (2ha).

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri obci Kameničná.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja pri Komárne. Severná časť starého koryta za ostrovom v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia "chovný". Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za

    
Popis revíru

Kanál od čerpačky pri Opátskom ramene v obci Kľúčovec po ústie Csobánskeho kanála, kanál Báč pri Kľúčovci a Lionský kanál.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč.

    
Popis revíru

Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v obci Šaštín pri chate Gazarka.

    
Popis revíru

Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi. Revír zaradený ako ostatná vodná plocha / lov celoročne povolený/

    
Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kátov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice - Žabokreky.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri meste Banská Štiavnica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bereckého prívodnéhokanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.