Zrušený revír

listom č. 60480 zo dňa 19.11.2019 bol revír rozčlenený na Štrkovisko Suchohradské 1 a Štkovisko Suchohradské 2


Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri obci Gajary (3,5ha)


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Štrkovisko Gajarské / 1-0910-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.