Popis revíru

Potok Kostolník od sútoku s Dudváhom č.7 pod obcou Vaďovce po pontónový most pri rybničnom hospodárstve pod telesom hrádze Dubník č. 1. a od cestného mosta ATC nad Dubník č.1 po výpusť z VN Dubník č.2.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Kostolník / 2-1080-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.