Zrušený revír

7.4.2010 č.5751/2010-8.1 - revír zrušený z dôvodu pridelenia VRP na účely podnikania v osobitnom režime (od 1.1.2011)


Popis revíru

Vodná plocha štrkoviska pri ceste Dolný Štál - Boheľov.


Detailné informácie

Počasie dnes na revíri Štrkovisko Dolný Štál / 2-3190-1-1

Žiaľ, momentálne nemáme žiadne dáta o počasí.

Nájdi revír

Hľadaj v databáze slovenských revírov. Stačí zadať len jedno kritérium.